Retningslinjer for hindring af Covid-19 smittespredning i HOME-START

Retningslinjer for HOME-STARTs besøg i private hjem august 2020

Retningslinjer for HOME-START kørsel med børn

 

Her kan du se de aktuelle anbefalinger og retningslinjer vedr. Corona i Tønder Kommune:

https://toender.dk/borger/coronavirus/gode-raad-til-unge-om-forebygge-covid-19

 

Her finder du sundhedstyrelsen pjece om hvad du skal gøre i tilfælde af smitte med corona-virus i børnenes tilbud (pjecen findes på 12 sprog):

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2020/har-dit-barn-symptomer-der-kan-vaere-covid-19-eller-er-der-smitte-i-dit-barns-dagtilbud-eller-skole_

 

Til dig der er testet positiv for corona-virus (pjecen findes på 12 sprog):

https://admin.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Til-dig-der-er-testet-positiv-for-ny-coronavirus