Om HOME-START Tønder

HOME-START Familiekontakt i Tønder

Familieliv er skønt og forunderligt. Det er aldrig uden udfordringer, og der vil i de fleste familier være perioder hvor noget er svært og problemfyldt.

Forældre vil i grunden gerne klare sig selv, med det de har, og det de kan. Men alle kan også få brug for en hjælpende hånd i en kortere eller længere periode af deres liv af alle mulige årsager. Nogle forældre mangler i perioder det overskud, der skal til for at få hverdagen til at hænge sammen og til at forebygge og løse problemer inden de vokser sig store.

Relationer mellem mennesker er det stærkeste bånd vi har. Hvilke relationer vi har eller ikke har, – gør den store forskel.
En familieven støtter med tid omsorg og praktisk hjælp. Vi ved at muligheden for at få den hjælp i form af en frivillig familieven, gør en stor forskel i mange familier. Vi ved, at det kan skabe glæde og overskud både i familier og hos familievenner.

I foråret 2019 igangsatte en gruppe lokale ildsjæle arbejdet med at få etableret en afdeling af HOME-START  Familiekontakt Danmark i Tønder kommune.

Med støtte fra Den A. P. Møllerske Støttefond og en partnerskabs-aftale med Tønder Kommune, lykkedes det at finansiere en ny lokalafdeling fra oktober 2019 til oktober 2023.

Henover sommeren blev den første bestyrelse etableret med Henning Mortensen som formand.

Den 1. oktober 2019 ansatte bestyrelsen lokalkoordinator Rikke Okkels og hermed var afdeling HOME-START Familiekontakt Tønder i gang.

Vi holder til på Nørregade 31 st. th. i Tønder og er aktive i hele Tønder Kommune.